Chính sách cookie

Chính sách Cookie (Chính sách) mô tả cách chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự trên trang web tf88-casino.click (Trang web). Chính sách này có hiệu lực khi bạn truy cập và sử dụng Trang web. Việc sử dụng Cookie nhằm cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Trang web và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về việc bạn sử dụng Trang web.

Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng Cookie theo Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn nên ngừng truy cập và sử dụng Trang web ngay lập tức.

2. Cookie là gì?

Cookie là các file nhỏ chứa thông tin, được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập và sử dụng Trang web. Cookie thông thường bao gồm các thông tin về phiên làm việc, lưu trữ lịch trình của bạn trên Trang web và giúp nhận diện bạn khi bạn trở lại Trang web.

Cookie cũng có thể chứa thông tin về quảng cáo và phân phối các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Cookie để cung cấp các dịch vụ và chức năng tốt nhất cho bạn khi sử dụng Trang web.

3. Loại Cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại Cookie sau trên Trang web:

  • Cookie cần thiết: Đây là các Cookie cần thiết để chúng tôi cung cấp cho bạn các chức năng cơ bản của Trang web và để giúp chúng tôi nhận diện bạn khi bạn trở lại Trang web.
  • Cookie hiệu suất: Đây là các Cookie giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng Trang web, từ đó cải thiện trải nghiệm của bạn và tối ưu hóa Trang web.
  • Cookie chức năng: Đây là các Cookie cho phép chúng tôi cung cấp các chức năng bổ sung trên Trang web, chẳng hạn như lưu trữ lịch trình của bạn hoặc nhớ thông tin đăng nhập của bạn.
  • Cookie quảng cáo: Đây là các Cookie được sử dụng để cung cấp quảng cáo phù hợp và được tùy chỉnh cho bạn trên Trang web và các trang web khác.

4. Quản lý Cookie

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng Cookie trên Trang web bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, việc từ chối Cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng Trang web hoặc các chức năng của nó.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách quản lý Cookie, bạn có thể truy cập trang trợ giúp hoặc hỗ trợ của trình duyệt.