Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các Điều khoản sử dụng dưới đây trước khi sử dụng trang web tf88-casino.click. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây.

Trang web tf88-casino.click được cung cấp cho bạn với điều kiện rằng bạn chấp nhận hoàn toàn các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này, xin vui lòng không sử dụng trang web.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung trên trang web tf88-casino.click, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh, âm thanh, video và tài liệu khác, là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Bạn không được sao chép, tái bản, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi.

Nếu bạn phát hiện bất kỳ vi phạm nào về quyền sở hữu trí tuệ trên trang web tf88-casino.click, xin vui lòng báo cho chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp ở cuối văn bản.

2. Trách nhiệm người dùng

Bạn đồng ý sử dụng trang web tf88-casino.click theo các quy định và luật lệ hiện hành và không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích phi pháp hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn cũng cam kết không gây cản trở, xâm phạm hoặc gây nguy hiểm cho hoạt động bình thường của trang web tf88-casino.click.

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật thông tin cá nhân của mình, bao gồm tài khoản đăng nhập và mật khẩu. Bạn đồng ý không tiết lộ thông tin cá nhân này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

  • Bạn cam kết không sử dụng trang web tf88-casino.click để:
  • - Đăng tải, gửi, truyền hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào có tính phân biệt, đồi trụy, đe dọa, xúc phạm, quấy rối hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác.
  • - Tạo ra các liên kết không hợp pháp đến các trang web khác.
  • - Tiếp thị hoặc quảng cáo một sản phẩm hoặc dịch vụ mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động của trang web tf88-casino.click hoặc bất kỳ phần nào trong đó bất kỳ lúc nào và theo quyền mà chúng tôi quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về sự thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt này.

  • Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập vào trang web tf88-casino.click hoặc bất kỳ phần nào trong đó cho bất kỳ lý do nào mà chúng tôi quyết định.
  • Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của trang web tf88-casino.click.